Theo công văn mới nhất số 1249/UBND-KGVX, ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phòng dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Theo đó, Bến Tre tạm dừng tiếp nhận khách du lịch đến ngày 30 tháng 3 năm 2020, không phân biệt khách trong nước và ngoài nước để không vi phạm về phân biệt kỳ thị khách nước ngoài.

Nội dung Công văn của UBND tỉnh Bến Tre về việc tạm dừng tiếp nhận khách du lịch đến ngày 30 tháng 3 năm 2020

Nội dung Công văn của UBND tỉnh Bến Tre về việc tạm dừng tiếp nhận khách du lịch đến ngày 30 tháng 3 năm 2020

Du lịch Mùa Hè Việt xin thông tin đến quý khách hàng sắp xếp thời gian đi du lịch Bến Tre phù hợp để đảm bảo an toàn và cùng chung tay góp phần đẩy lùi dịch bệnh.

Trân trọng!


%d bloggers like this: